P.F.C. Hester S. "Buck" Webb, C/1st Corps Med Tank Batt.